Soutěž Křídlení

Soutěž křídlení

Lítejte v tom s námi. Společnost U & SLUNO vyhlašuje soutěž o bezdrátová sluchátka Marshall Major II Bluetooth.

Do soutěže účastník vstoupí tím, že:

 1. se vyfotí s U&SLUNO lavičkou, kterou účastník nalezne u vstupu haly Gong na akci Advent plný Křídlení (29. 11. 2018)
 2. vloží fotku na facebookovou stránku U&SLUNO s hashtagy #sluno #adventplnykridleni

Výherce bude vybrán slosováním, které proběhne 3. 12. 2018

 

Pravidla soutěže
„Vyhraj sluchátka Marshall Major II Bluetooth
(dále jen „soutěž“)

 • Úvodní ustanovení

Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravujícím podmínky a průběh soutěže (dále jen „pravidla“).

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost U & SLUNO a.s., se sídlem Jaroňkova 221/3, 702 00 Ostrava -  Přívoz, IČO: 25824848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2045.

 1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 29. 11. 2018 - 2.12. 2018 do 20:00 na sociální síti Facebook.

 1. Účastníci soutěže
  • Soutěže se může zúčastnit každý uživatel sociální sítě Facebook, starší 18 let, který má trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky.
 1. Jak získat výhru
  • Do soutěže vstoupí účastník tím, že:
 • se vyfotí s U&SLUNO lavičkou, kterou účastník nalezne u vstupu haly Gong na akci Advent plný Křídlení (29. 11. 2018)
 • vloží fotku na facebookovou stránku U&SLUNO s hashtagy #sluno #adventplnykridleni

Výherce bude vybrán slosováním, které proběhne 3. 12. 2018

 1. Výhra a způsob jejího předání
  • V rámci soutěže je možné získat bezdrátová sluchátka Marshall Major II Bluetooth – Black.
  • Výherce soutěže bude informován o získání výhry pořadatelem, do osobní zprávy.
  • Výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat peněžité ani jakékoli jiné plnění.
 1. Práva a povinnosti pořadatele
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změní její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na svém facebookovém profilu.
  • Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

V případě, že výherce nezkontaktuje pořadatele do 24 hodin od odeslání oznámení o získání výhry, nárok výherce na výhru zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
  • Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Pořadatel je odpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut pořadateli, nikoliv sociální síti Facebook či společnostem Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited, které s osobními údaji uživatelů nakládají v souladu s jejich vlastními pravidly.
 1. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže.