Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Jsem si vědom toho, že proces náboru, který vyplněním formuláře (joinus.cz/kontakt, joinus.cz/volne-pozice, joinus.cz/portfolio/… ) poptávám, je svoji charakteristikou službou vyžadující zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém je uvádím ve svém životopisu. Zaškrtnutím políčka “souhlasím” uděluji souhlas provozovateli webových stránek joinus.cz, společnosti U&Sluno a.s. se sídlem Jaroňkova 3, 702 00 Ostrava, IČ 25824848 (dále jen Společnost), se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, v jakém je poskytuji ve vložených dokumentech, podle zásad uvedených jako součást tohoto souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů:
Společnost prohlašuje, že všechny osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání (dále jen Uchazeč) budou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnou legislativou, především se Zákonem č.101/2000 Sb., pouze pro potřeby procesu náboru a případné nabídky pracovního uplatnění Uchazeče v rámci Společnosti.
Společnost tyto údaje využije pouze pro účely posouzení a vyhodnocení žádosti Uchazeče o zaměstnání a případné kontaktování Uchazeče ve věci dalšího postupu náborového procesu.
Společnost nebude tyto údaje dále uchovávat a po ukončení procesu náboru nehledě na jeho výsledek, je ihned skartuje, nebude-li mezi Uchazečem a Společností dohodnuto jinak.
Osobní údaje Uchazeče nebudou poskytnuty třetím stranám.
Uchazeč je oprávněn kdykoliv proces náboru ukončit a odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů e-mailem odeslaným na adresu (u-sluno&u-sluno.cz).