Podporujeme

Darování krve

U & SLUNO daruje krev

Pravidelně každý půlrok bezplatně darujeme krev v Krevním cetnru FNO Poslední návštěva se konala v září. Tentokrát jsme si vyhradili volný čas na celé dopoledne. Nečekalo nás totiž pouze dárcovství krve, ale také exkurze samotného centra. Hned u vstupu se nás ochotně ujal personál, který nás zasvětil do celého procesu. Vysvětlil nám například, proč je důležité darovat krev, jak se získávají potřebné krevní složky a jaké osoby nejvíce potřebují pomoc druhých. Po zajímavém úvodu jsme se hromadně přesunuli o pár pater výše do místnosti, kde se skladuje krev. Zde nám byl vysvětlen kompletní proces skladování krve a také jeho úskalí. Věděli jste například, že krev uskladněná ve speciálním skladovacím boxu vydrží pouhých 5 týdnů?

Image title

Image title

Image title

Po exkurzi na nás čekal smysl celé návštěvy – darování krve. Celkem 7 odvážlivců ulehlo na lůžka a bezplatně darovalo krev.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům za pomoc a personálu Krevního centra FNO za ukázkový přístup.

Image title

DĚKUJEME!