Podporujeme

Jsme součástí Adventu plného křídlení

Jsme hrdí, že vás můžeme informovat, že i letos jsme hlavním partnerem projektu Křídlení a zapojili jsme se opět i do Adventu plného Křídlení. Především chceme poděkovat všem kolegům, kteří se aktivně účastnili Tyrkysové sbírky a ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava vybírali příspěvky pro nadační fond Křídlení. Konečnou částku pomohli zakulatit primátor města Ostravy Tomáš Macura a ředitel DPO Daniel Morys svými osobními dary. I díky jejich přispění bylo vybráno 100 000 Kč pro přímou podporu neziskových organizací.

Image title

Ve čtvrtek 29. listopadu se konal již tradiční Advent plný Křídlení. Oproti letům minulým nám už akce narostla do obřích rozměrů a program začínal hned ráno. Celý den byl více než zajímavý, plný odborných workshopů a inspirativních osobností. Možnost nakoupit drobné dárečky nabídlo v odpolední části programu více než 50 neziskovek do projektu zapojených. V rámci Adventu proběhla i dražba krásných předmětů, která přinesla neziskovkám dalších téměř 80 000 Kč.

Image title

I letos jsme vybrali pro podporu několik konkrétních projektů. Na jaře jsme vytvořili nové webové stránky pro spolek ADAM. V září jsme předali notebook obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Její ředitelka paní Marcela Holeňová si jej vyzvedla u nás ve Slunu. V rámci Adventu plného Křídlení jsme vybrali pro naši podporu projekt I autista může být turista. Rozhodli jsme se také podpořit projekt Čtyři ženy v chalupě.

Image title

Samozřejmě pravidelně podporujeme i jiné projekty a sdružení a jsme rádi, že můžeme pomáhat a vracet dobro i touto cestou!